Jdi na obsah Jdi na menu
 
Zadný Gerlach: 2616 m.n.m.

Je to mohutný, šestý nejvyšší vrchol Vysokých Tater, uzlový bod v hlavním hřebeňi. Od Lavínové veže ho odděluje dost široká Lavínová priehyba a od Gerlachovského štítu, Tetmajerovo sedlo. Na jih, přes Gerlachovský štít z něho vybíhá boční hřeben, který se končí v Gerlachovském kotli. Od Batizovského štítu ho zase bezprostředně odděluje Východní Batizovské sedlo. Těsně pod jeho vrcholem, ve svahu, co padá do Batizovské doliny, jsou trosky vojenského letadla, které se zde zřítilo ve 2. světové válce. Z hlediska výhledu, je to jeden z nejhezčích vrcholů.

detailní popisy některých výstupů:

1. Z Vyšných Hágů, přes Batizovskou dolinu a Tetmajerovo sedlo: Z Vyšných Hágů jdeme po značkovaném chodníku na Batizovské pleso. Od výtoku plesa jdeme zprava kolem plesa po viditelném chodníku, mezi obrovské balvany. Přes ně na dno doliny, na travnatou vyvýšeninu, která se táhne do nitra Batizovské doliny, až po plotnovité stěny padající z terasy v dolině. Tu doprava, sutinovým a výše travnatým úbočím, nahoru na terasu pod Batizovský žlab, vedoucí na Gerlachovský štít. Jdeme stále dále dolinou až pod žlab, který padá z Tetmajerova sedla. Vstoupíme do žlabu, kterým vystoupíme až do Tetmajerova sedla. Odtud odbočíme doleva a po hřebenu, nebo těsně pod ním, lehce vystoupíme na vrchol Zadného Gerlachu. Celkový čas výstupu z Vyšných Hágů: 5 - 6 hodin, stupeň obtížnosti: I, při nástupu do žlabu padajícího z Tetmajerova sedla se dlouho drží sníh.

2. Z Velické doliny, z Horní Kvetnice - Darmstadterova cesta: Od Sliezského domu jdeme po značkovaném chodníku směrem na Polský hřeben. Chodník opustíme za Dlouhým plesem. Sestupujeme kousek na dno doliny, potom vystoupíme přes sníh a kameny pod roklinu, která sbíhá se sedla. Roklina se končí nad dolinou asi 100 metrů vysokým prahem skal, který je přerušený čtyřmi žlábkami. Druhým od jihu jdeme kus nahoru, potom do stěny, která ohraňičuje žlábek zleva, nakonec po žebru, které ohraňičuje první a druhý žlábek, vystoupíme k hornímu lemu skal. Dále po svahu v široké roklině, která padá ze sedla, nejčastěji vyplněná sněhem. Jdeme přímo roklinou, nebo vpravo od ní, po skalách nahoru. Dojdeme tak v polovině žlabu do kotle, pod strmým sněhoviskem. Dále vystupujeme ve skalách do Tetmajerova sedla. Zde odbočíme doprava a po hřebenu, nebo těsně pod hřebenem, lehce vystoupíme na vrchol Zadného Gerlachu. Celový čas výstupu od Sliezského domu: kolem 5 hodin, stupeň obtížnosti: II, nutná znalost terénu a nutnost mít u sebe mačky a lano.

3. Přechod z Gerlachovského štítu na Zadný Gerlach: Asi 150 metrů jdeme pod vodorovným vrcholovým hřebenem a potom sestupujeme po nakloněných, drsných plotnách a po žebru na Tetmajerovo sedlo. Ze sedla jdeme po hřebenu, nebo těsně pod ním a lehce dosáhneme vrcholu Zadného Gerlachu. Celkový čas tohoto přechodu: asi 1 hodina, stupeň obtížnosti: II, dost exponované, jištění lanem.

4. Přechod z Lavínového štítu, přes Lavínovú vežu na Zadný Gerlach: Z Lavínového štítu sestupujeme ve východním úbočí 15 metrů přímo dolů. Překročíme římsu, až na další nižší římsu a po ní doprava,až k jejímu konci. Komínkem dolů, potom přes strmé žebírko nahoru, do úzké štrbiny, Lavínové štrbiny. Z ní vystoupíme po hřebeňi na Lavínovú vežu. Potom sestoupíme do Lavínové priehyby. Odtud skalní hrot obejdeme doprava a potom stále poblíž hrany na vrchol Zadného Gerlachu. Celkový čas přechodu: asi 1 hodina, stupeň obtížnosti: II, dost exponované, nutnost jištění lanem.

5. Od Batizovského plesa, přes Východné Batizovské sedlo: Od Batizovského plesa projdeme celou Batizovskou dolinu a vystoupíme do Východného Batizovského sedla. Odtud vystupujeme po širokém svahu, který má řadu věží. Věže se dají většinou obejít. Ještě výše přebíhá svah ve skutečný hřeben a můžeme po něm souvisle lézt. Nedaleko pod vrcholem je štrbina, překlenutá vkliněným balvanem. Z této štrbiny, asi 20 metrů, přes lámavou stěnu nahoru, potom kousek doprava. Překročíme ještě několik menších zubů, potom sestoupíme do širokého, sutinového žlabu, který směřuje přímo na vrchol Zadného Gerlachu. Celkový čas výstupu od Batizovského plesa: 4 - 5 hodin, stupeň obtížnosti: I, (ale v nejvyšší části II), závěr výstupu je exponovaný.

6. Z Batizovské doliny - levým žlabem:
Hned vpravo, od nejnižšího výběžku stěny do sutiny, po skalách do strmého, ale dobře vrstveného žlábku. Po 35ti metrech přechází žlábek v lávku, která směřuje šikmo doleva nahoru. Výše je lávka méně strmá a po 40ti metrech se končí. Tu, přes stěnku, do levého žlabu a ním delší čas nahoru. Nakonec žlab vybíhá na západní hřeben. Jihozápadní stěnou štítu, nebo západním hřebenem vystoupíme na vrchol Zadného Gerlachu. Celkový čas výstupu od nástupu z Batizovské doliny: do 3 hodin, stupeň obtížnosti: II, nutná znalost terénu a dost exponované, nutnost mít u sebe lano.

7. Z Batizovské doliny - pravým žlabem: Ústí žlabu leží vpravo od nejnižšího výběžku stěny do sutiny. Žlabem přes pravý práh, (těžké), potom 30 metrů, pod jeho druhý schod. Obcházíme ho obloukem vpravo, a dosáhneme plošinu nad převisem. Odtud lehkým žlabem, už blízko k jihovýchodnímu hřebeni, kde se končí skalním kotlem. Tu šikmo doleva na vrchol Zadného Gerlachu, jeho štítovou stěnou. Celkový čas výstupu od nástupu z Batizovské doliny: do 3 hodin, stupeň obtížnosti: 3, velmi exponované a nebezpečné. Jedná se už o horolezecký výstup.