Jdi na obsah Jdi na menu
 Malý Pyšný štít: 2591 m.n.m.

Je to 11. nejvyšší vrchol Vysokých Tater a zároveň 9. nejvyšší štít tohoto pohoří. První, na pohled skutečný, štít na hřebenu táhnoucím se od Baraniech rohů a Spišského štítu směrem k Pyšnému štítu. Je to první štít nalevo, (při pohledu od Teryho chaty), od Pyšného štítu. Od Strapaté věže ho dělí Malá Laštovičová štrbina, (je to úzká štrbina, která neslouží jako přechod mezi Malou Studenou dolinou a Zmrzlou dolinou. Ze strany Malé Studené doliny je tato štrbina přijatelnější, co se výstupu a sestupu týče, než ze Zmrzlé doliny). Od Pyšného štítu ho dělí 2 štrbiny. Jednak je to Laštovičova štrbina, (je to štrbina ležící blíže k Malému Pyšnému štítu) a taky Pawlikowského štrnina, (je to štrbina ležící blíže k Pyšnému štítu). Obě tyto štrniny odděluje Loktibrada, (je to ostrá skalní jehla, dobře viditelná mezi Pyšným štítem a Malým Pyšným štítem). Malý Pyšný štít padá na seber mohutnou členitou stěnou a do Malé Studené doliny zarývá svůj kratší jihozápadní pilíř.

detailní popisy některých výstupů:

1. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu a Malou Laštovičovou štrbinu: viz "Pyšný štít a popis výstupu č.1 až na Malý Pyšný štít". Celkový čas výstupu ze Starého Smokovce: 6 hodin a 15 minut, stupeň obtížnosti: I, od Malé Laštovičové štrbiny na vrchol II, (v průvodci se uvádí i lehčí varianta s obtížností č. I.). Jedná se o nejschůdnější cestu na Malý Pyšný štít, nutná znalost terénu.

2. Z Velké Zmrzlé diliny, z Medenej kotliny, přes Laštovičovu štrbinu: Po sněhu v kotlině nahoru, až prudké stěny vpravo přecházejí ve schůdnější, stupňovité a světlobarevné skály. Tu doprava do skal a po nich pod vyšší prudkou stěnku. Tuto stěnku překonáme pomocí dobře vrstveného, ale lámavého žlabu, potom po stupních, držíce se šikmo doprava, nahoru na temeno severovýchodního hřbetu. Teď nejprve po levém okraji hřbetu, lehká roklina, potom vpravo prostředkem hřbetu, žlaby, ploché žebra a nakonec ještě více vpravo až na rozsáhlé a charakteristické sutinové terasy pod Malým Pyšným štítem. Odtud přímo nahoru pod stěny Malého Pyšného štítu. Stěnami, levým hřbetem hluboké rokliny, šikmo doleva nahoru. Přes žebro, které zbíhá z Malého Pyšného štítu doleva, dále plytkou roklinou v jeho svazích a nakonec ještě přes jedno nízké žebro do Laštovičové štrbiny, (2 hodiny). Odtud nejprve po travnatých a skalních stupních, potom po vodorovném štítovém hřebenu až na vrchol Malého Pyšného štítu. Celkový čas výstupu z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny: 2 hodiny a 10 minut, stupeň obtížnosti: do Laštovičové štrbiny II, dále na vrchol I. exponované, nutná dobrá znalost terénu a nutnost mít u sebe lano.

3. Z Velké Zmrzlé doliny, z Medenej kotliny: Mohutný hřbet vysunutý ze společného masívu Pyšného štítu a Malého Pyšného štítu na severovýchod. Dělí vlastně Velkou Zmrzlou dolinu od Měděné kotliny. Na sever se láme strmou čelní stěnou, více nahoře několika zubatými výšvihy, z kterých prostřední vypadá jako nápadná skalní kostka. Nástup je z malého sutinového laloku při levém rohu čelní stěny. Odtud šikmo doprava nahoru, příčně stěnou, travnatým a skalnatým pásem, lámavé skály, jedno zvláště lámavé a strmé místo obcházíme vpravo. Pás přechází v sutinový žlab, který vede přímo nahoru. Žlab je nahoře prudší, s hladkými, ale schodkovitými skalami a ústí do malého kotle těsně pod skalní kostkou. Z kotle pokračujeme žlabem šikmo doprava nahoru, potom bezprostředně pod převisem kostky na žebro, při kterém se žlab končí. Na druhou stranu žebra a 4 metry dolů do dalšího lámavého žlabu, potom nahoru naproti lehké straně žlabu a nakonec sprava na temeno skalní kostky. Před námi se táhne široké úbočí severovýchodního hřbetu. Úbočím lehko nahoru, vpravo od nejvyššího věžovitého skalního útvaru, nakonec krátkými žlaby až na rozsáhlou, charakteristickou sutinovou terasu pod Malým Pyšným štítem. Nad námi se tyčí černá trojúhelníková stěna, jejíž vrchol je vlastně předvrcholem Malého Pyšného štítu. Středem stěny v serpentínách na její nejvyšší bod a po krátkém spojovacím hřebeni na vrchol Malého Pyšného štítu. Celkový čas výstupu z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny: 2,5 hodin, stupeň obtížnosti: II, dole je to exponované a zvětralé skály, nutná znalost terénu a nutnost jištění se lanem.