Jdi na obsah Jdi na menu
 Strapatá veža: 2565 m.n.m.

Je to třináctý nejvyšší vrchol Vysokých Tater a zároveň čtvrtá nejvyšší veža tohoto pohoří. Je to poslední veža před Malým Pyšným štítem na hřebeni, který se táhne od Baraniech rohů k Pyšným štítům. Od Malého Pyšného štítu je oddělena Malou Laštovičovou štrbinou, (je to úzká štrbina, jako přechod nepřipadá v úvahu, do doliny Pěti Spišských ples k Teryho chatě je z této štrbiny praktický sestup). Od Supie veže je oddělena štrbinou pod Strapatou vežou, (je to úzká štrbina, z které se dá lehce sestoupit do doliny Pěti Spišských ples k Teryho chatě).

detailní popisy některých výstupů:

1. Od Teryho chaty, přes Malou Laštovičovu štrbinu: Od Teryho chaty vystoupíme do Malé Laštovičové štrbiny, (viz Pyšný štít a popis výstupu č.1 až do Malé Laštovičové štrbiny). Z Malé Laštovičové štrbiny nás už čeká jen výstup na Strapatou vežu. (Popis opačným směrem, tedy ze Strapaté veže na Malou Laštovičovou štrbinu zní takto: Ze Strapaté veže sestupujeme po dobrých stupech dolů doleva na nevýraznou římsu a po ní doprava na plošinku, anebo 25 metrů po plochém hřebeni doprava a potom šikmo doleva na zpomínanou plošinku. Odtud vpravo 6 metrů lámavým komínem dolů a vlevo od hřebene na Malou Laštovičovou štrbinu). Z toho vyplývá, že pokud půjdeme z Malé Laštovičové štrbiny na Strapatou vežu, tak nejdříve vpravo od hřebene dojdeme k 6ti metrovému lámavému komínku, kterým vystoupíme nahoru na plošinku. Z plošinky se dáme buď šikmo doleva a dojdeme na plochý 25metrový hřeben a jím na vrchol, nebo z plošinky budeme vystupovat po nevýrazné římse a potom po dobrých stupech na vrchol Strapaté veže. Celkový čas výstupu od Teryho chaty: 2,5 - 3 hodiny, stupeň obtížnosti: I.

2. Od Teryho chaty, přes Ovčiarskou lávku, Ovčiarsku vežu, Veterný štít a Supiu vežu: Od Teryho chaty jdeme na Ovčiarskou lávku, (je to dostatečně široké sedlo, které dělí Spišský štít a Spiškou jehlu od Ovčiarské veže, z jižní strany velmi lehko dostupná). Od Teryho chaty nejprve do širokého Mačacího kotle, který se rozprostírá mezi Mačacou vežou a Malým Pyšným štítem a z něho plochou roklinkou až na sedlo, tedy na Ovčiarskou lávku. Z Ovčiarské lávky na jihovýchod pod hladkou vrcholovou stěnu Ovčiarské veže. Anebo doleva po stoupající římse k ústí 15ti metrového komína a jím na vrchol, anebo jednodušeji několik kroků doprava a žlabem do sedílka mezi vrcholovou skalou a blokem, který se o ni opírá zprava. Odtud kousek dolů na druhou stranu a po dobrých stupních ze strany na Ovčiarskou vežu. Po hřebenu dolů na Veternou štrbinu, (úzká štrbina mezi Ovčiarkou vežou a Veterným štítem, dá se z této štrbiny lehce sejít k Teryho chatě do doliny Pěti Spišským ples). Odtud postupujeme nahoru, až do místa, kde se hřeben stává neschůdným. Tu doprava římsou a stěnou přímo nahoru k bílému výlomu ve výšce hřebena. Po hřebeni vystoupíme na Veterný štít. Z něho lehce dolů do Supie štrbiny, (úzká štrbina mezi Veterným štítem a Supiou vežou, dá se z této štrbiny lehce sejít k Teryho chatě do doliny Pěti Spišských ples), dále po ostrém hřebeni na Supiu vežu. Ze Supie veže nejprve dolů po hřebeni, potom strmým žlabem vpravo od prudkého lomu na štrbinu pod Strapatou vežou, (úzká štrbina mezi Supiou vežou a Strapatou vežou, dá se z této štrbiny lehce sestoupit k Teryho chatě do doliny Pěti Spišských ples). Odtud po hřebenu a dále, od velkého balvana na skalní římse, po jeho levé straně. Nakonec komínem a přes balvany na Strapatou vežu. Celkový čas výstupu od Teryho chaty: zhruba 3 hodiny, stupeň obtížnosti: I, místami II, nutná znalost terénu, místami exponované.