Jdi na obsah Jdi na menu
 Pyšný štít: 2623 m.n.m.

Nejvyšší štít, který je na hřebeni mezi Baraniem sedlem a Lomnickým štítem. Od Malého Pyšného štítu ho odděluje Pawlikovského štrbina, Loktibrada a Laštovičová štrbina a od Lomnického štítu je oddělen Bachledovou štrbinou a řadou malých věžiček, které se táhnou až po Lomnický štít. Do Měděné kotliny padá mohutnou stěnou, ohraničenou pilíři. Část padající do Malé Studené doliny je žebrovitá s větším sklonem. Tento štít je horolezci dost vyhledávaný.

detailní popisy některých výstupů:

1. Ze Starého Smokovce, přes Teryho chatu, Malou Laštovičovou štrbinu, Malý Pyšný štít, Laštivičovou štrbinu a Pawlikovského štrbinu: Na Teryho chatu po značkovaném turistickém chodníku, (asi 3,5 hodin). Dalším cílem je Malá Laštovičová štrbina. Je to štrbina mezi Malým Pyšným štítem a Strapatou vežou. Od Teryho chaty tedy vystupujeme nahoru, přes sutinu ke spodnímu konci rokliny, která padá z Malé Laštovičové štrbiny. Nejdeme přímo do rokliny, ale jdeme doprava, do jihozápadních srázů Malého Pyšného štítu na lávku, která je už z dálky viditelná. Touto lávkou přijdeme do žlabu, už nad jeho spodní prah. Postupujeme žlabem nahoru, potom jeho pravou větví, (jedno místo je nepříjemné, je to hladký a dost strmý stupeň, který se dá s opatrností překonat) a vystoupáme až do Malé Laštovičové štrbiny, (asi 6 hodin). Ze štrbiny, anebo ze žlabu pod štrbinou, doleva do severozápadní stěny Malého Pyšného štítu, jsme na úbočí, které padá do Velké Zmrzlé doliny. Dále postupujeme po sutinové lávce, šikmo doleva, nahoru na boční hranu širokého a z velkých balvanů postaveného žebra. Po žebru na vrchol Malého Pyšného štítu, (asi 6 hod a 15 min.). Pozn. V průvodci se také uvádí, že z Malé Laštovičové štrbiny se po schodovitém hřebeni dostaneme lehkým lezením na vrchol Malého Pyšného štítu - stupeň obtížnosti I, když jsem tuto cestu šel, tak tuto lehkou variantu jsem snad díky mlze nenašel. Z vrcholu Malého Pyšného štítu sestoupíme do Laštovičové štrbiny, (je to štrbina mezi Malým Pyšným štítem a Loktibradou). Sestup je nenáročný, nejprve skoro po vodorovném štítovém hřebeni a potom sestupujeme po skalních a travnatých stupních, (6hod. 25 minut) Z Laštovičové štrbiny odejdeme Loktibradu a dostaneme se do Pawlikovského štrbiny, (je to štrbina která odděluje Loktibradu od Pyšného štítu). Odtud jdeme několik metrů po hřebenu, potom sutinovou lávkou šikmo doprava nahoru a další lávkou šikmo doleva zpátky na hřeben. Tu trochu vlevo vystupujeme pod hranou nahoru. Do sedílka na hřeben, potom znovu do levého boku a odtud až k velkým balvanům. Přes ně na širší hřeben a na vrchol Pyšného štítu. Celkový čas tůry ze Starého Smokovce: 7 hodin, stupeň obtížnosti II, jen výstup od Teryho chaty do Malé Laštovičové štrbiny, (podle průvodce také výstup z Malé Laštovičové štrbiny na Malý Pyšný štít) a sestup z Malého Pyšného štítu do Laštovičové štrbiny je stupeň obtížnosti I., nutná dobrá znalost terénu, nutné jištění lanem.

2. Z Teryho chaty přes Bachledovu štrbinu: Od Teryho chaty jdeme na severovýchod, nejdříve skoro vodorovně, potom šikmo nahoru k dlouhé, dole hluboké roklině, která vede na štrbinu, první roklina zleva mezi Pyšným a Lomnickým štítem. Vystupojeme nejprve po strmých skalách, vlevo od rokliny, asi v polovině výšky je hladká stěnka, potom vystupujeme dnem rokliny, pokud je v ní sníh, tak po skalách vpravo. V polovině vzdálenosti se roklina rozdvojuje, vystupujeme levou hlavní větví až do Bachledovy štrbiny, (2 hodiny). Z Bachledovy štrbiny nejprve po travnatých stupních, potom před strmým výšvihem šikmo doprava nahoru a pod hřebenem k úzkému, strmému a plochému žlabu. Ním několik metrů nahoru, potom přes žebro, které žlab rozdvojuje, do pravé větve. Touto větví nahoru, potom dozadu do levé větve a touto větví vystoupíme na hřeben. Hřeben překročíme na stranu Malé Studené doliny a dostaneme se do sedílka, v kterém se jihozápadní hřeben spojuje s naším hřebenem. Odtud plytkým žlabem nahoru na hřeben k malé strbině. Okolo exponovaného rohu doprava na stranu Zeleného plesa, potom obloukem dozadu na hřeben a z levé strany na vrchol Pyšného štítu. Celkový čas výstupu od Teryho chaty: asi 4 hodiny, stupeň obtížnosti: do Bachledovy štrniny II, od Bachledovy štrbiny na vrchol II - III. Nutná znalost terénu, hodně exponované, nutné jištění lanem.

3. Z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny, přes Malý Pyšný štít, Laštovičovu štrbinu a Pawlikowského štrbinu: Z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny na vrchol Malého Pyšného štítu-viz "Malý Pyšný štít a popis výstupu č.3". Déle následuje přechod z Malého Pyšného štítu na Pyšný štít- viz. "Pyšný štít a popis výstupu č.1 od vrcholu Malého Pyšného štítu". Celkový čas výstupu z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny: asi 3,5 hodin, stupeň obtížnosti: II, dole je to exponované, zvětralé skály, nutná znalost terénu a mít u sebe lano.

4. Z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny, přes Lastovičovu štrbinu: Z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny vystoupíme do Laštovičovy štrbiny-viz "Malý Pyšný štít a popis výstupu č.2, do Laštovičovy štrbiny". Z Laštovičovy štrbiny postupujeme dále na Pyšný štít-viz "Pyšný štít a popis výstupu č.1, od Laštovičovy štrbiny na vrchol Pyšného štítu". Celkový čas výstupu z Velké Zmrzlé doliny, z Měděné kotliny: asi 2,5 - 3 hodiny, stupeň obtížnosti: II, exponované, nutná znalost terénu a nutnost jištění lanem.